Aanvragen

Subsidieverzoeken moeten schriftelijk worden ingediend en zowel inhoudelijk als financiëel zijn onderbouwd. Het bestuur van de stichting vergadert over aanvragen in januari, juni en oktober. Het streven is om binnen drie maanden na ontvangst van een aanvraag een uitspraak te doen over al dan niet toekennen van een subsidie. Van de aanvrager wordt verwacht dat de aanvraag zodanig op tijd is ingediend dat er, na besluit door het bestuur, nog voldoende tijd is tot het moment van de start van het project.