Financiële verantwoording

Betreft het jaar 2020

In het verslagjaar 2020 werd door het Marthe Havingafonds een bedrag van € 22.000 aan subsidies verstrekt. Het betrof bijdragen van € 2 0.000 aan de restauraties van orgels in de provincie Groningen welke op de monumentenlijst staan, alsmede een subsidie  van € 2000 voor orgelconcerten. Het Büchli-Fest-Meijerfonds verstrekte   € 66.800  aan subsidies ter uitvoering van diverse muziekvoorstellingen. Aan de Oosterpoort werd een subsidie van € 17.500 toegezegd voor het seizoen 2020/2021 .Ook organiseerde het Fonds een huisconcert waar een bedrag van € 750 mee gemoeid was.