Financiële verantwoording

Betreft het jaar 2021

In het verslagjaar 2021 werd door het Marthe Havingafonds een bedrag van € 16.500 aan subsidies verstrekt. Het betrof bijdragen van €15.000 aan de restauraties van orgels in de provincie Groningen welke op de monumentenlijst staan, alsmede een subsidie  van € 1500 voor orgelconcerten. Het Büchli-Fest-Meijerfonds verstrekte   € 1.500  aan subsidies ter uitvoering van diverse muziekvoorstellingen. Aan de Oosterpoort werd een subsidie van € 20.000 toegezegd voor het seizoen 2021/2022 .Ook organiseerde het Fonds een huisconcert waar een bedrag van € 750 mee gemoeid was.