Financiële verantwoording

Betreft het jaar 2017

In het verslagjaar 2017 werd door het Marthe Havingafonds een bedrag van € 18.200 (2016 € 3500)aan subsidies verstrekt. Het betrof bijdragen(€ 17.000) aan de restauraties van orgels in de provincie Groningen welke op de monumentenlijst staan, alsmede een subsidie  van € 1200 voor orgelconcerten. Het Büchli-Fest-Meijerfonds verstrekte               € 22.250 ( 2016  €9.150) aan subsidies ter uitvoering van diverse muziekvoorstellingen. Aan de Oosterpoort werd een subsidie van € 16.000 ( 2016  € 15.000) toegezegd. Ook organiseerde het Fonds een viertal huisconcerten waar een bedrag van € 2.024 ( 2015 € 3.339)mee gemoeid was.