Verslag van activiteiten

In het verslagjaar werd subsidie toegekend aan diverse Stichtingen en Verenigingen en werd zowel op het gebied van orgels als muziek een bijdrage geleverd.