Beleidsplan

Het beleid ten aanzien van de subsidiering van monumentale orgels is er op gericht een bijdrage te leveren aan de instandhouding van waardevolle orgels in de provincie Groningen. Ook het bespelen van deze orgels trachten wij te promoten.

Bij het organiseren van huisconcerten  streven wij na dat ook jong talent de kans krijgt zich te presenteren aan het publiek.

De muziekgezelschappen die subsidie ontvangen brengen veelal klassiek muziek ten gehore maar ook eigentijdse muziek ,zang en dansgezelschappen rekenen wij tot onze doelgroep.