Büchli-Fest-Meijerfonds

De Stichting Marthe Havingafonds erfde in 1989 de nalatenschap van de bekende Groningen huisarts Matheus Büchli-Fest, die was getrouwd met Harmina Gerdina Meijer. Volgens zijn testament moet genoemde stichting zijn nalatenschap afzonderlijk beheren onder de naam Büchli-Fest-Meijerfonds, met de verplichting tenminste eenmaal per jaar financiële medewerking te verlenen aan een concert in de gemeente Groningen en aan dit concert de naam van hem en zijn vrouw te verbinden. Deze verplichting heeft haar vorm gevonden in het organiseren van huisconcerten en de subsidiëring van enkele concerten per jaar in De Oosterpoort.